ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εισαγγελική έρευνα σε 28 Δήμους και δημόσιους φορείς

Περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, παρατυπιών και παραλείψεων σε φορείς του Δημοσίου, καταγράφει η Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό. Από τα 245 ευρήματα των ελέγχων, τα 185 αφορούν στην οικονομική τους διαχείριση. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 60 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 40 αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες και οι 20 σε λοιπούς έκτακτους […]