Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

Αποκάλυψη: Δεν καταβάλλονται από το 2011 στους Δήμους τα τέλη συλλογής, από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

Η ΕΕΑΑ Α.Ε. δεν καταβάλλει από το  2011,στους Δήμους το ποσό των 30 € ανά συλλεγόμενο  τόνο, όπως έχει υποχρέωση Η δημοσιογραφική έρευνα, οδήγησε σε  αποκλειστικές αποκαλύψεις που αφήνουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτικής ανακύκλωσης στη χώρα μας. Αναζητώντας την αλήθεια στο χώρο της ανακύκλωσης, ανακαλύψαμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο […]