ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Εγγραφή στα Δημοτολόγια του Δήμου Πλατανιά λόγω υποψηφιότητας

Ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε σε μια ανακοίνωση όσον αφορά τις εγγραφές στα Δημοτολόγια  ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Από το Γραφείο Δημοτολογίων – Μ.Α. του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά , γνωστοποιείται ότι η προθεσμία εγγραφής στα Δημοτολόγια, λόγω υποψηφιότητας (χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του […]