ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας τίμησε τον Τριαντάφυλλο Φέτση

Ο Δήμος Αιγιαλείας τίμησε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 την μνήμη του αείμνηστου ιατρού “Τριαντάφυλλου Φέτση“ σε υλοποίηση της υπ αρίθμ 435/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ονοματοδοτόντας την οδό που διέρχεται έμπροσθεν του Περιφερειακού Ιατρείου Καμαρών στο όνομα του εκλιπόντος. Τοποθετήθηκαν δυο μαρμάρινες πλάκες με το όνομά του στο Περιφερειακό Ιατρείο Καμαρών και έμπροσθεν της […]