Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής – Πανεπιστήμιο Πειραιά: Έναρξη συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εγκαινίασαν την έναρξη της ελπιδοφόρας συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.  Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου, κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη […]