ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Σινάνης στο OTAVOICE: «Το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου είναι πάντα δίπλα στον πολίτη»

Το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου ιδρύθηκε το 2011 αποτελώντας έναν άτυπο φορέα εκπροσώπησης των Προέδρων και των Συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Λέσβου, με ουσιαστικές όμως δράσεις και παρεμβάσεις στα ζητήματα που αφορούν τις κοινότητες. Η ανάγκη δημιουργίας του, διαφάνηκε αμέσως μόλις τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Καλλικράτης, αφού εξ αρχής ανέκυπταν σοβαρά προβλήματα […]