ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΚΜ: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων  (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και […]