ΑΚΡΟΚΗΛΙΔΕΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ανίχνευση και επισήμανση ακριδοκηλίδων

Την περίοδο αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, αρχίζουν οι εκκολάψεις των ακρίδων και εμφανίζονται οι πρώτες κηλίδες. Ο εντοπισμός των κηλίδων αλλά και η έγκαιρη καταπολέμηση των ακρίδων πριν αυτές αρχίσουν να πετούν, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη ζημιών σε καλλιέργειες καθώς και σε τεχνητούς λειμώνες και βοσκοτόπια. Για να επισημανθούν όμως οι […]