ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Δημοπράτηση έργου επισκευής του Αγροτικού Ιατρείου Βατούσας στη Λέσβο

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 δημοπρατείται από το Δήμο Λέσβου, το έργο επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζει  το Αγροτικό Ιατρείο Βατούσας. Ο προϋπολογισμός του εξαιρετικά αναγκαίου αυτού έργου ανέρχεται στα 50.000 Ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου. Συγκεκριμένα, στο  κτίριο του Αγροτικού Ιατρείου Βατούσας που παρουσιάζει φθορές, θα πραγματοποιηθούν […]