ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: Ξεκίνησαν τα έργα Διαμόρφωσης κεντρικής οδού Σταμνάς και Κατασκευής πεζοδρομίων στον Άγιο Ιωάννη Αιτωλικού

Δυο έργα που αφορούν αστικές παρεμβάσεις ξεκινούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής τους από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Καραπαπά. Το πρώτο έργο αφορά την διαμόρφωση του δεύτερου τμήματος της κεντρικής οδού Σταμνάς, αρχικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Περιλαμβάνει πλακόστρωση της οδού, καθώς επίσης συνοδευτικές εργασίες τοποθέτησης και κατασκευής των απαραίτητων υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και φρεατίων […]