]

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενισχύει την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα- 22,8 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη νέων επενδυτικών προτάσεων

Με πόσο 22.855.000 ευρώ που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνική συμμετοχή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενισχύει την επιχειρηματικότητα με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σ’ επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ήδη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων […]