Υπεγράφη η μελέτη για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Ορεστιάδας (Τ.Χ.Σ)

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρία, τη σύμβαση ανάθεσης μελέτης που αφορά στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Ορεστιάδας (Τ.Χ.Σ), προϋπολογισμού 787.513,99 €.
Μετά από μία χρονοβόρα διαγνωστική διαδικασία ( άνω των 2,5 ετών), ο Δήμος Ορεστιάδας είναι ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας, που υπέγραψε σύμβαση μελέτης για Τ.Χ.Σ (εφεξής «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο»). Η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πολεοδομικών δεδομένων σε όλη την έκταση του δήμου και πολεοδομικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες.
Η διάρκεια υλοποίησης για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 36 μήνες, με τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου να έχει οριστεί στους 18 μήνες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης, «Ο Δήμος Ορεστιάδας, με τη ματιά στο μέλλον, καταγράφει, σχεδιάζει και θα υλοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις και παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθούν τα πολεοδομικά δεδομένα για έναν Δήμο-πρότυπο, έναν Δήμο που όλοι ονειρευόμαστε».
Σχολιάστε