Ανακοίνωση του Δήμου Θερμαϊκού για συνεδρίαση με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κατόπιν του υπ’ αριθ. Πρωτ. 45516/14-06-2019 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλεί τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων καθώς και τους εκπροσώπους των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων σε κοινή συνεδρίαση, την Παρασκευή 21η Ιουνίου και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Εκεί θα καθοριστεί ο τρόπος  χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14473/11-04-2012 (Β’ 1295), καθώς  και οι ώρες λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.τ.λ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51774/31-12-2014 Κ.Υ.Α. (Β΄23).
Σχολιάστε