Δημόσιο – ΑΣΕΠ: Κατοχυρώστε τα προσόντα στις προκηρύξεις για μονίμους

Ο διορισμός κρίνεται στις λεπτομέρειες

Ενόψει της νέας πλημμυρίδας προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό οφείλουν να επανελέγξουν το Μητρώο τους, εφόσον διαθέτουν, ή να δημιουργήσουν νέο.

Η δημιουργία Μητρώου αλλά και η επικαιροποίησή του απαιτούν προσοχή και εμπειρία, δεδομένου ότι σε αυτό καταχωρούνται όλα τα προσόντα και οι ιδιότητες των υποψηφίων. Τέτοια είναι:

-Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου
-Εμπειρία
-Ξένες γλώσσες
-Γνώση χειρισμού Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
Σχολιάστε