Άμεσα προσλήψεις σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα εννέα Πανεπιστήμια της χώρας και δύο Οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στα πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιωαννίνων, Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό, Οικονομικό Αθηνών και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης καθώς και στους οργανισμούς Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Σχολιάστε