Αβάντα στα «κοράκια» – Σβήνουν με ρύθμιση πρόστιμα σε κατασχεμένα ακίνητα

Σκανδαλώδης και προκλητική ρύθμιση υπέρ των τραπεζών και των funds.

Σβήνονται τα πρόστιμα των αυθαιρεσιών για τα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί από τις τράπεζες και δίνεται παράταση μιας πενταετίας στους νέους κατόχους τους, να πληρώσουν τα τέλη νομιμοποίησης που ίσχυαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αντίστοιχη παράταση δεν υφίσταται για τα ακίνητα των απλών πολιτών, για τους οποίους, εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες στα κτίσματά τους και πάνε να τα νομιμοποιήσουν τώρα θα τιμωρηθούν με τσουχτερά πρόστιμα, τα οποία διογκώνονται, όσο περνάει ο καιρός, από την 20η Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα με το άρθρο 128 του νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας», ικανοποιείται το αίτημα των τραπεζών και των funds, για την απαλλαγή από τα πρόστιμα των αυθαιρεσιών, στα ακίνητα, που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η ύπαρξη αυθαιρεσιών, καθώς αυξάνει το τίμημα για τον αγοραστή του ακινήτου, αποτελεί αντικίνητρο για τη συμμετοχή στους πλειστηριασμούς των κατασχεμένων ακινήτων.

Με τη ρύθμιση, αυτή εκτιμάται ότι, οι πλειστηριασμοί των κατοικιών και άλλων κτισμάτων, θα τρέξουν γρηγορότερα.

Τη διαγραφή των προστίμων της πολεοδομίας για τις όποιες αυθαιρεσίες είχαν ζητήσει οι τράπεζες και τα funds από την κυβέρνηση, επικαλούμενες το υψηλό κόστος συντήρησης των ακινήτων που έχουν κατασχέσει, αλλά και τις δυσκολίες πώλησής τους μέσω των πλειστηριασμών οι περισσότεροι των οποίων αποβαίνουν άγονοι.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έστειλαν επιστολές στον υπουργό Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ζήτησαν να υπάρξει ένα μεταβατικό καθεστώς και να εξαιρεθούν από τα πρόστιμα του νόμου περί αυθαιρέτων οι κατοικίες που έχουν κατασχεθεί και πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό.

Δηλαδή ζήτησαν όπως εξαιρεθούν τα ακίνητα των χαρτοφυλακίων τους από τα πρόστιμα που προβλέπει ο ν. 4643/2019 για τα αυθαίρετα, τα οποία ισχύουν κλιμακωτά, από την 1η Οκτωβρίου 2020 και όσο καθυστερεί η τακτοποίησή τους, αυξάνονται. Ξεκινούν από 10% και φτάνουν μέχρι και 40%, εάν τακτοποιηθούν έως τον Μάρτιο του 2026.

Η ρουσφετολογική ρύθμιση για τα «κοράκια».

Το αίτημα των τραπεζών και των funds ικανοποιείται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με το άρθρο 128, παρέχεται χρονικό περιθώριο μια πενταετία για την πληρωμή των αρχικών τελών νομιμοποίησης, που προβλέπει ο ν. 4643/2019, χωρίς όμως τα έξτρα πρόστιμα που ισχύουν, για τους απλούς ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, οι τράπεζες, οι εταιρείες leasing, οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και όλοι όσοι αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών θα μπορούν να τακτοποιούν τις αυθαιρεσίες επί των ακινήτων της κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011 εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί ένα χρόνο από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι συγκεκριμένες τακτοποιήσεις γίνονται κατ΄ εξαίρεση των άλλων διατάξεων.

Αναλυτικά το άρθρο 128 του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:
Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων – Παράταση υποβολής δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4643/2019

1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή
επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις των περ. β΄- στ΄της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ακίνητα των περ. α΄- δ΄ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
α) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
β) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
γ) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.»

Πηγή sofokleousin.gr
Σχολιάστε