Τέλος χρόνου για 100 θέσεις εργασίας

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για 100 προσλήψεις.

Ζητείται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Μπείτε εδώ για να δείτε τις θέσεις και τις περιοχές 
Σχολιάστε