Δημόσιο: 13 προκηρύξεις για μόνιμες – εποχικές (νέες) προσλήψεις

Δεκατρείς προκηρύξεις στη διάθεση των υποψηφίων για αίτηση και διορισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν αποφοίτους Λυκείου (κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Δείτε ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για την κατηγορία ΔΕ πατώντας ΕΔΩ
Σχολιάστε