Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιβαλλοντική πολιτική: Επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα

Η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδίου περιβαλλοντικής δράσης της ΕΕ για το 2030.

Οδεύοντας προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

Τον Νοέμβριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που κηρύσσει ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, καλώντας την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις και ο προϋπολογισμός είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Το πρώτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης της ΕΕ δημιουργήθηκε το 1973 με στόχο τη μείωση της μόλυνσης, την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με οικολογικά προβλήματα. Το όγδοο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ευρωβουλευτών θα εστιάσει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, στην καθαρή και αποδοτική ενέργεια και στην κυκλική οικονομία.

Στην ετήσια του έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τόνισε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες και ο τρόπος ζωής αποτελούν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης.
Σχολιάστε