Προσλήψεις στο Δημόσιο χωρίς κανένα προσόν

Άμεση πρόσληψη στο Δημόσιο για 110 υποψήφιες και υποψήφιους προσφέρει η προκήρυξη του Πανεπιστημίου Αθηνών με την ένδειξη ΣΟΧ1/2021.

Όλες οι θέσεις αφορούν σε μία μόνο ειδικότητα (ΥΕ Καθαριότητας).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ακόμα και αν δεν διαθέτουν Απολυτήριο από Γυμνάσιο ή Λύκειο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Σχολιάστε