Προσλήψεις άμεσα σε φορείς και δημόσιους οργανισμούς

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα πέντε Οργανισμοί και δέκα Πανεπιστήμια της χώρας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στα πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών, Δυτικής Μακεδονίας, και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε