Στο χέρι από 400 έως 1.016 ευρώ με έξι επιδόματα

Για να λάβει κανείς κάποιο από αυτα τα επιδόματα τονίζεται οτι πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Επιδόματα ΟΑΕΔ

Τακτική επιδότηση ανεργίας: Είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε