ΥΠΕΣ: Αναρτήθηκαν οι θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Σε 12.221 ανέρχονται οι θέσεις από 568 φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης που είναι κενές και θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας.

Από αυτές οι 11.228 (ποσοστό 92%) θα καλυφθούν μέσω μετατάξεων και οι υπόλοιπες 993 (8%) με αποσπάσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών, αφού αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων, ανάρτησε τις εγκεκριμένες θέσεις (περίπου το 90% των αιτημάτων) στη σχετική εφαρμογή apografi.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση του κύκλου κινητικότητας 2020 αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).

Στους δήμους οι θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση είναι 4.056 (33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων) και στις περιφέρειες 1.239 (10% των θέσεων).

Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, η μερίδα του λέοντος αφορά το Παιδείας & Θρησκευμάτων (1.650 θέσεις), ενώ σημαντικός αριθμός θέσεων προβλέπεται και για τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (775), Οικονομικών (530), Πολιτισμού και Αθλητισμού (430) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (419).

Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (453) και στις Ανεξάρτητες Αρχές (375).

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΙΣ ΑποσπάσειςΜετατάξειςΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ2386388
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ17332349
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ9732741
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ2666668
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ2416211645
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ692692
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ5416791733
 10861086216
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 219219
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  0
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ12618
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (πρώην ΕΣΥΕ) 6666
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 33
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1717
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ20 20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ11
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ123
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ6814
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ347
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΕΕ)347
 45330375
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ16299315
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 142142
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ138295
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ12206218
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ45730775
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ6127133
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ148498
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ27503530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ12515251650
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ238181419
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ68362430
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ71778
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ13942181
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ152439
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 347347
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ51129180
 84047905630
Γενικό Άθροισμα**9931122812221
** Στις εγκεκριμένες των Υπουργείων περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, και των εποπτευόμενων φορέων.
Στις εγκεκριμένες των Α.Δ περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων και φορέων αυτών.

 

 

Γραφείο Τύπου ΥΠΕΣ, Βασ. Σοφίας 15 – Τηλ.: 213 131 3587 – 213 131 3581

E-mail: [email protected]
Σχολιάστε