ΟΑΕΔ: Έως 1.040 ευρώ το μήνα για 3.000 ανέργους

Θέσεις σε φορείς του Δημοσίου – Προσφέρονται ετήσιες συμβάσεις.

Ο Β΄ κύκλος του προγράμματος των πτυχιούχων αναμένεται -με βάση το τρέχον πλάνο του υπουργείου Εργασίας- να είναι το πρώτο που θα εκδοθεί, μεταξύ άλλων τεσσάρων δράσεων του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε τα κρίσιμα στοιχεία:

  • Η δράση καλύπτει 3.000 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
  • Ουσιαστικά πρόκειται για τον Β’ κύκλο του προγράμματος απασχόλησης 5.500 πτυχιούχων στον δημόσιο τομέα

Ποιοι και πώς συμμετέχουν – Διάρκεια, απολαβές

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  1. Μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ – ΤΕΙ
  2. Άνεργοι ηλικίας 22 έως 29 ετών οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται: α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.040 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ, έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: workenter.gr
Σχολιάστε