Περιφερειάρχης:
Πτωχός Δημήτριος
Διεύθυνση:
Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη
Τηλέφωνο:
2713 601191-92
Fax:
2713 601173
Δείτε όλες τις Ειδήσεις