Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Φαίης Κυριακίδου*
Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, από το 2007 περίπου, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυρήνες χρηματοδότησης της Ελληνικής Επικράτειας. Αποτελούν μία πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να ενισχύσει τα κράτη μέλη της και να τους προσφέρει δυνατότητα ανάπτυξης έξω από το σκεπτικό της εγχώριας παραγωγής από τη μία και ανοίγοντας θέσεις εργασίας από την άλλη.
Είναι εμπράκτως σημειωτέο ότι τόσο οι ΟΤΑ Α’ βαθμού όσο και οι ΟΤΑ Β’ βαθμού καταφεύγουν συνεχώς σε λύσεις ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ώστε να ενισχύσουν την οικονομική τους ατζέντα. Παρατηρείται ότι την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλα ποσοτικά και ποιοτικά έργα σε Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο με τη σφραγίδα του ΕΣΠΑ.
Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, την οποία δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. όπως και η Ελλάδα, ο οικονομικός αυτός μηχανισμός λύνει πολλά προβλήματα και βοηθά στην ομαλότερη αντιμετώπιση ακόμα και των καθημερινών τοπικών προβλημάτων.
Εστιάζοντας στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί κανείς να εντοπίσει τον καταλυτικό ρόλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στήριξη της πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης, προγράμματα επιμόρφωσης των πολιτών με την απόκτηση έγκυρης πιστοποίησης, στήριξη των οικογενειών και ενίσχυση των εκπαιδευτικών με την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, ανάπλαση και διαμόρφωση πλατειών, δρόμων κλπ μέσα στις γειτονιές των Δήμων.
Από τα πιο σημαντικά θέματα των ΟΤΑ είναι η ένταξη των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στα Επιχειρησιακά τους προγράμματα.
Μια τέτοια ένταξη μπορεί να δώσει λύσεις σε οικονομικές δυσχέρειες και να αποτελέσει στόχο προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα που θα επενδυθούν σε έργα, υποδομές και υπηρεσίες.
Σημαντικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το COSME, το EaSI (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία), το URBACT III, το ERASMUS+, το ESPON 2020, το LIFE 2014-2020, το HORIZON 2020, το EUROPE
FOR CITIZENS, το CREATIVE EUROPE, το Ταμείο Ασύλου, το πρόγραμμα «Μετανάστευσης και Ενταξης», το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», το πρόγραμμα «Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»», το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», το Πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη», το Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές κ.αλ.
Ενα χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση του Δήμου να παρέμβει περισσότερο στις ανάγκες της περιοχής και με γνώμονα τις δυνατότητές του, να θέσει ένα πλάνο, μέσα από την ευρωπαϊκή χρηματοδοτική ενίσχυση του προϋπολογισμού του, που θα αυξήσει τη επιχειρησιακή του δυναμική και θα έρθει
πιο κοντά σε λύσεις, ανοίγοντας παράλληλα και νέες θέσεις εργασίας.
Η ένταξη ευρωπαϊκών κονδυλίων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι πολύ σημαντική σε κάθε επίπεδο διοίκησης.
Αποφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που κάτω από άλλες συνθήκες και με την οικονομική ασφυξία που έχει φέρει η εποχή του COVID 19, στις τοπικές κοινωνίες θα έμοιαζε αν όχι αδύνατη πάντως πολύ δύσκολη.
Σε μία περίοδο λοιπόν προσπάθειας ανασυγκρότησης της οικονομίας της χώρας μας, είναι επιτακτικό οι Διοικήσεις των τοπικών κοινωνιών να χρησιμοποιούν τρόπους διαμόρφωσης της δομής- και όχι μόνο- του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη ανθρωποκεντρικές πρακτικές.
Με την σωστή αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, ένα ευέλικτο πλάνο απόκτησης νέων και το πνεύμα συνεργασίας, μία Δημοτική δομή ανεύρεσης και διεκδίκησης κατάλληλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μπορεί ν’ αποτελέσει τη χρυσή τομή για μία επιτυχημένη Διοίκηση.
Είναι σημαντικό διανύοντας την Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020, η οποία δεν έχει ακόμα τελειώσει και προσφέρει ακόμα πολλούς αδιάθετους πόρους οι τεχνοκράτες, οι επιστήμονες αλλά κυρίως τα πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί στους ΟΤΑ σε ανάλογες δομές, να ενημερώνονται και να μελετούν συνεχώς ό, τι νέο προκύπτει καθώς και τις εκάστοτε αλλαγές μέσα στον αναπτυξιακό χώρο τόσο του ΕΣΠΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρώπης.
Αλλωστε η νέα χρηματοδοτική περίοδος 2021-2027 θ’ ανοίξει σίγουρα ακόμα περισσότερους δρόμους οικονομικής αξιοποίησης.
Θα πρέπει επομένως η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να αποτελέσει, στην ατζέντα των φορέων Αυτοδιοίκησης, κορυφαίο στόχο και επιλογή.
Φαίη Κυριακίδου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.Σχολιάστε