OTA VOICE
Γενικοί Γραμματείς Δήμων

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Εργαλεία» στην υπηρεσία των Δήμων

«Επιταχυντές» στην ωρίμανση μελετών, έργων, & λοιπών δράσεων

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων Νεκτάριου Γ. Σπηλιόπουλου

Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της παραγωγής έργου είναι κάτι που απασχολεί διαχρονικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού της χώρας.

Την παρούσα χρονική περίοδο τα 3 βασικά αναπτυξιακά «εργαλεία» τους είναι:

Ι. Το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης “Αντώνης Τρίτσης”

ΙΙ. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΙΙΙ. Οι Αναπτυξιακές και Μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες

Εστιάζοντας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως το νεότερο θεσμοθετημένο νομοθετικά πλαίσιο (Ν. 4674/2020), οι εν λόγω φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη. 

Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο εταιρικό σχήμα (είτε αυτό είναι μονομετοχικό για Δήμους με συγκεκριμένο πληθυσμιακό μέγεθος, είτε πολυμετοχικό με την συμμετοχή περισσότερων του ενός Δήμου) που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και άμεσα να σχεδιάζει & να υλοποιεί σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη των Δήμων-Μετόχων του.

Η σύμπραξη αυτή παρέχει επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στους ΟΤΑ, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό την τεχνογνωσία την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ την ίδια στιγμή με τις ασφαλιστικές δικλίδες της ισχύουσας νομοθεσίας, το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο και συνθήκες διαφάνειας, καθώς όλες οι αποφάσεις των οργάνων των Αναπτυξιακών Οργανισμών δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους-Μετόχους των Αναπτυξιακών Οργανισμών να αντιμετωπίσουν μέσω αυτών και το μείζον και διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών τους, που σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μικρών Δήμων φτάνει μέχρι την ολική ανυπαρξία υπαλλήλων σε κομβικής σημασίας Τμήματα ή Διευθύνσεις (Τεχνικές Υπηρεσίες, κτλ.).

Στις 22 Ιουλίου 2021, οι Δήμαρχοι:

  • Βασίλης Νανόπουλος, Δήμου Κορινθίων
  • Αννίβας Παπακυριάκος, Δήμου Βέλου-Βόχας
  • Γιώργος Γκιώνης, Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

προέβησαν στην υπογραφή της συστατικής πράξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ  Α.Ε.» και μετοχική σύνθεση:

 

  • Δήμος Κορινθίων: 50%
  • Δήμος Βέλου-Βόχας: 25%
  • Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων: 25%

 

Τα οφέλη από την σύμπραξη των 3 όμορων Δήμων διαμέσου της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι πολλαπλά και σημαντικά σε κάθε τομέα και κυρίως στους τομείς που παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες, όπως είναι:

  • Οι τεχνικές μελέτες
  • Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση έργων
  • Η υποβοήθηση των Τεχνικών Υπηρεσιών στην δημοπράτηση, εκτέλεση & επίβλεψη μελετών, τεχνικών έργων, κτλ.

Σημαντικό επίσης είναι και το κεφάλαιο των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν άμεσα (νέο ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», Πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»), όπου επίσης ο Αναπτυξιακός Οργανισμός των 3 Δήμων θα έχει ουσιαστικό ρόλο και δράσεις, στοχεύοντας στην διαχείριση σχετικών Προγραμμάτων προς όφελος των δημοτών των συνεργαζόμενων Δήμων.

Συμπερασματικά:

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ως «εργαλεία», αξιόπιστοι μηχανισμοί υλοποίησης δημοτικών δράσεων που αν χρησιμοποιηθούν σωστά και ορθολογικά από τους Δήμους-Μετόχους, θα αποφέρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα άκρως θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, υλοποιώντας βιώσιμα στρατηγικά σχέδια και αναπτυξιακές πολιτικές προς όφελος των δημοτών.

 

Σχετικά Άρθρα

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)

otavoice

Η ισχύς εν τη ενώσει – Πως ένα εμβληματικό έργο γίνεται πράξη

otavoice

Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες Κοινωνίες – Πόλεις του Μέλλοντος… μέσω της Ψηφιακής Δίδυμης Τεχνολογίας

otavoice

Τι απαιτείται για την ψηφιακή μετάβαση των Δήμων

otavoice

Ο Ρόλος των ΟΤΑ στο νέο μοντέλο Διακυβέρνησης για την εξάλειψη της αβεβαιότητας

otavoice

Τα φύκια είναι ο θησαυρός της Μεσογείου

otavoice