OTA VOICE
Εργασιακά

Κοινωφελής εργασία ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Δικαιώματα και άδειες εργαζομένων

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλωσορίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων και αναλύει αναλυτικά τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι, καθώς και τις άδειες που δικαιούνται κατά τη θητεία τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλωσορίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων.

Παρά τον τίτλο του «ωφελούμενου» που τους δίνει το Υπουργείο, οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σκληρά για να καλύψουν τις ανάγκες στους Δήμους, συχνά με χειρότερους όρους εργασίας και αμοιβής σε σχέση με τους συναδέλφους τους μόνιμους ή Αορίστου στις ίδιες θέσεις.

Για αυτό και από την πρώτη στιγμή το Συνδικάτο πρωτοστάτησε στην οργάνωση των εργαζόμενων στην Κοινωφελή Εργασία και με τους αγώνες που οργανώθηκαν, από κοινού με τους μόνιμους και αορίστου συνάδελφούς, έγινε κατορθωτό σήμερα οι συνάδελφοι με την Κοινωφελή Εργασία να έχουν βασικά δικαιώματα, όπως άδεια, ασφάλιση, κτλ.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στη Κοινωφελή Εργασία

 • Ο Δήμος, η Περιφέρεια και τα ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν τον εργαζόμενο στη θέση εκείνη για την οποία έχει προληφθεί, σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση και την αίτηση. Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να τοποθετήσει τον εργαζόμενο σε διαφορετική θέση – ειδικότητα από αυτή την οποία έχει προσληφθεί.
 • Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να απασχολεί τον εργαζόμενο Σάββατο, Κυριακή και βραδινές ώρες.
 • Απαγορεύεται να δουλεύει πίσω από τα απορριμματοφόρα.
 • Δικαιούται πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενος στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
 • Όσοι απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως ορίζονται βάσει νόμου, δικαιούνται βαριά και ανθυγιεινά ένσημα. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οικοδομικά ένσημα.

Οι άδειες που είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να παρέχει

 • Άδεια δυο ημερών για κάθε μήνα εργασίας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός του μήνα ή να μεταφερθεί σε επόμενους μήνες. Η άδεια μπορεί να σπάσει εντός του μήνα ή σε επόμενους μήνες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον πρώτο μήνα.
 • Αναρρωτική άδεια μετά αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, έως 13 ημέρες.
 • Σε περίπτωση απουσίας λόγω κύησης, η απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης για αργότερα.
 • Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ ή όσοι έχουν παιδιά με ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%  ή παιδιά έως 15 ετών με ζαχαρώδη διαβήτη που κάνει χρήση ινσουλίνης ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα.
 • Όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 30 μηνών ή όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 6 μηνών μπορούν να προσέρχονται στην εργασία είτε μια ώρα αργότερα, είτε μια ώρα νωρίτερα.
 • Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος έναντι εργατικού ατυχήματος.
 • Ο κάθε γονέας παιδιού από 4 μέχρι 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο ημέρες σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.
 • Άδεια 5 ημερών λόγω γάμου.
 • Άδεια 2 ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, αδελφών, εξ αγχιστείας συγγενών ίδιου βαθμού.
 • Άδεια παρουσίας σε δικαστήριο κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.

Μέσα ατομικής προστασίας – Ασφάλεια και υγιεινή

Οι δήμοι, η Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως ορίζει  ο νόμος.

Οι εργάτες καθαριότητας, πρασίνου, εργάτες τεχνικών συνεργείων, κ.α. πρέπει να εφοδιάζονται με:

 • Ειδικά γάντια αναλόγως της εργασίας, ανακλαστικά γιλέκα, παπούτσια, καπέλα, γυαλιά, μάσκες, φόρμες εργασίας αναλόγως της εργασίας, φίλτρα-μάσκες προστασίας αναπνοής  προσαρμοσμένες στην εργασία, ωτασπίδες, μονωτικά στοιχειά κώνοι σήμανσης, νιτσεράδες, κλπ.
 • Οι προδιαγραφές και τα ειδή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε κάθε ειδικότητα προδιαγράφονται από σχετική ΚΥΑ και πρέπει να τηρούνται.
 • Κάθε εργοδότης (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  πρέπει να διαθέτει γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, οι οποίοι ελέγχουν τα ΜΑΠ και μπορούν να τα τροποποιούν κατά περίπτωση.
 • Στους δικαιούχους των ΜΑΠ παρέχεται καθημερινά 1 λίτρο φρέσκο γάλα με διανομή εντός του χώρου εργασίας.

Παροχή απαιτούμενων εξετάσεων στους δικαιούχους

 • Γενική αίματος, ομάδα αίματος (άπαξ), Γενική ούρων, Δερματολογική εξέταση, Η.Κ.Γ, Έλεγχος προστάτη για άντρες άνω των 50, Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες, Πλήρης υπατικός έλεγχος, Δερματολογική εξέταση.
 • Ανά διετία ακτινογραφία θώρακος.
 • Τα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους δικαιούχους ΜΑΠ είναι τα εξής: εμβόλια κατά του τετάνου, εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας, ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός και ότι επιπρόσθετα κρίνει ο γιατρός εργασίας.
 • Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν προληπτικά και θεραπευτικά την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων, μέσω τακτικών εξετάσεων και παροχή εμβολίων.
 • Επίσης, πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία οι εργοδότες (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  είναι υποχρεωμένοι να διακόπτουν την εργασία, όπως και να παρέχουν τα αιτούμενα διαλείμματα ανά ώρα.
 • Επίσης, στις εξωτερικές εργασίες πρέπει να παρέχεται κρύο νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας, καθώς και να προβλέπεται σκιασμένος χώρος για την ανάπαυση του εργαζομένου.

Σχετικά Άρθρα

Η οφειλή που πρέπει να πληρωθεί έως τέλος του έτους – Πότε διπλασιάζεται το πρόστιμο

otavoice

Για ποιους αναστέλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2023

otavoice

Επίδομα 713 ευρώ για επτά μήνες

otavoice

ΑΣΕΠ: 575 νέες προσλήψεις για όλα τα προσόντα

otavoice

Άμεσα 1000 προσλήψεις για πτυχιούχους και ανειδίκευτους σε όλη την Ελλάδα

otavoice

ΔΥΠΑ: 68.000 νέες προσλήψεις με επιχορήγηση μισθού έως και 16.800 ευρώ

otavoice