Δήμος Ορεστιάδας: Έργο 2.2 εκ ευρώ για κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, υπέγραψε ο Μαυρίδης

« ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.200.000,00 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Στις 29/09/2021, στο Δήμο Ορεστιάδας, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασιλείου και της αναδόχου εταιρείας, του έργου « Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας»
Το έργο αφορά 35 γεωτρήσεις στην περιοχή «Οινόης-Σάκκου» Δήμου Ορεστιάδας, εξυπηρετώντας επιφάνεια 14.800 στρεμμάτων και θα ωφελήσει σημαντικά 300 και πλέον παραγωγούς, μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΩΟΕΙΔΟΥΣ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί :
– Τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου 3 ης γενιάς μήκους 39,2 χιλιομέτρων διαμέτρου Φ160
– Εκσυγχρονισμός λειτουργίας γεωτρήσεων με διάταξη αντιπληγματικής προστασίας και παροχόμετρου για τον εξορθολογισμό μεταξύ παροχής άντλησης και ζήτησης
– Κατασκευή 780 τυποποιημένων φρεατίων υδροληψίας.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) μέσω της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2.200.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ με χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες.
Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και των τριών μεγάλων έργων υπογειοποίησης 99 γεωτρήσεων και αντικατάστασης των επιφανειακών δικτύων άρδευσης στον κάμπο Ωοειδούς Ορεστιάδας ( περιοχές Κλεισσούς – Οινόης – Σάκκου – Σαγήνης), εξυπηρετώντας συνολική επιφάνεια 40.000 στρεμμάτων με ωφελούμενους πλέον των 800 παραγωγών, συνολικού προϋπολογισμού 6.140.000,00 €.


Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το σύνολο των διαδικασιών (από την χρηματοδότηση έως και τις υπογραφές των συμβάσεων) ήταν υποδειγματικές και κυρίως ταχύτατες από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Η προσπάθεια του Δήμου Ορεστιάδας για την στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας συνεχίζεται προχωρώντας πλέον στην υλοποίηση και των τριών έργων που θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στους αγρότες της περιοχής.
Σχολιάστε