Υπερψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2021

Υπερψηφίστηκε την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2021, το οποίο ξεπέρασε φέτος για πρώτη φορά το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με τις εντάξεις έργων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, την διεκδίκηση και απόσπαση κεντρικών πόρων και την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο εισηγητής του τεχνικού προγράμματος και Δήμαρχος κ. Αλέξης Καρδαμπίκης δηλωσε ότι« τηρουμένων των αναλογιών και των μεγάλων δυσκολιών λόγω της υποστελέχωσης του Δήμου, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας, εντάσσοντας έργα που κάνουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των δημοτών μας καλύτερη, λαμβάνοντας μέριμνα για την αναβάθμιση των υποδομών, πλατειών, δρόμων, κοινόχρηστων χώρων, στηρίζοντας τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες μας. Μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων από την τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και την ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών, σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας κοινότητας , τόσο από το Δήμαρχο και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων όσο και από τους Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, έγινε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2021 το οποίο μαζί με τον προϋπολογισμό θα αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου.

 Μέλημά μας πλέον είναι η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, κάνοντας τον Δήμο Αγράφων το 2021 ένα μεγάλο εργοτάξιο.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ [ΝΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ]
Α/ΑΚ.Α.Ε.ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΟΣΟ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
115-7326.002Περιφράξεις παιδικών χαρών50.000,00 €50.000,00 €———–Συνεχιζόμενο έργο από ιδίους πόρους[Από Τροποποίηση Τεχνικού]
215-7331.022Επισκευή κτιρίων Μαθητικών εστιών Δήμου Αγράφων20.000,00 €            20.000,00 €———–Προϋπολογισθέν ποσό από Ιδία Έσοδα[Από Τροποποίηση Τεχνικού]
315-7331.023Συντήρηση Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου65.440,01 €———–65.440,01 €Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) –Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

[Από Τροποποίηση Τεχνικού]

425-7326.001Ύδρευση Δήμου Ασπροποτάμου212.900,00 €———–212.900,00 €Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καιαπό ιδίους πόρους
530-7326.086Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ.Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων350.000,00 €———–350.000,00 €Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΣΑΕ055]
630-7331.007Διαμόρφωση περιβόλου Ι.Ν. Παναγίας Κερασοχωρίου20.400,00 €———–20.400,00 €Δωρεά
       730-7336.018Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Αγράφων70.000,00 €70.000,00 €—————     Νέο έργο προϋπολογιζόμενοαπό ιδίους πόρους
 

8

 

61-7311.001

Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”Δ.Ε. Φραγκίστας Δ. Αγράφων 

457.181,99 €

 

———–

 

130.265,86 €

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) [Συμβασιοποιημένο]
961-7331.001Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου

Βίνιανης Δήμου Αγράφων

172.000,00 €———–86.000,00 €(Βουλή Ελλήνων)

86.000,00 €

(Περιφέρεια Στερεάς)

Προγραμματική σύμβαση της Βουλής των Ελλήνων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδοςκαι Δήμου Αγράφων

 

1061-7336.001Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας429.164,00 €———–429.164,00 €Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς[Από Τροποποίηση Τεχνικού]
1161-7336.002Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Κρέντη Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων75.000,00 €———–75.000,00 €Χρηματοδότηση μέσω LeaderΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
1261-7336.003Αναβάθμιση – ανάπλαση οικιστικών περιοχών Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων58.500,00 €———–58.500,00 €Χρηματοδότηση μέσω LeaderΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
1361-7336.004Ανάπλαση – ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας Τ.Κ. Βαλαώρας Δ. Αγράφων86.000,00 €———–86.000,00 €Χρηματοδότηση μέσω LeaderΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
1461-7336.005Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρύσως Δήμου Αγράφων80.000,00 €———–80.000,00 €Χρηματοδότηση μέσω LeaderΠρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020

1562-7325.001Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]394.297,33 €———–201.850,00 €Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)[Από Τροποποίηση Τεχνικού]
1663-7135.001Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του ΔήμουΑγράφων (κωδ. ΟΠΣ 5028261

στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”

789.440,00 €———–789.440,00 €Προς Δημοπράτηση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Πράξη ένταξης με αρ. πρωτ.3697/06-12-2018
1764-7131.00164-7132.001

64-7132.002

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αγράφων [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] ΥΠΕΣ250.000,00 €———–250.000,00 €Πράξη ένταξης με αρ. πρωτ.44397/27-08-2018

Προς Δημοπράτηση

 

18

 

64-7135.001

Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]207.000,00 €———–207.000,00 €Επιχορήγηση (ΥΠΕΣ) Πράξη ένταξης με αρ. πρωτ.60931/31-10-2018

Προς Δημοπράτηση

 

19

 

64-7331.001

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βίνιανης, Δ.Ε. Φραγκίστας, Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Δ.Ε.Απεραντίων στο Δήμο Αγράφων124.079,99 €———–124.079,99 €Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)[Συμβασιοποιημένο]
2064-7341.003Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση μετον Ιστορικό Χώρο “Το Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού”1.842,16 €———–1.842,16 €Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

[Υπόλοιπο σύμβασης]

 

 

21

 

64-7341.004

Διαμόρφωση νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων800.000,00 €———–411.146,15 € (Π.Δ.Ε.)

388.853,85 € (ΕΠΑνΕΚ)

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καιΕΠΑνΕΚ [Πράξη Ένταξης]
 

22

 

69-7333.001

Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων[ΣΑΕΠ 566] 

201.464,57 €

———– 

201.464,57 €

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)[Συμβασιοποιημένο]
23 

1315.001

Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύωνύδρευσης Δ. Αγράφων3.711.820,96 €———–3.711.820,96 €Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)Πράξη ένταξης με αρ. πρωτ.

41486/30-05-2019

2430-7323.098Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων100.000,00 €100.000,00 €———–Νέο έργο προϋπολογιζόμενο από ιδίους πόρους
2530-7323.099Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων100.000,00 €100.000,00 €———–Νέο έργο προϋπολογιζόμενο από ιδίους πόρους
2630-7323.100Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων100.000,00 €100.000,00 €———–Νέο έργο προϋπολογιζόμενο από ιδίους πόρους
271216.005Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα150.000,00 €———–150.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια ΣτερεάςΕλλάδος [ΣΑΕΠ066]
281216.006Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο (Α’ Φάση)200.000,00 €———–200.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος [ΣΑΕΠ066]
291216.007Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα-Τρίδενδρο150.000,00 €———–150.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια ΣτερεάςΕλλάδος [ΣΑΕΠ066]
 

30

 

 

1325.005

Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ΔήμουΑγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή

της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

 

1.000.000,00 €

 

———–

 

1.000.000,00 €

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη φυσικήκαταστροφή “ΙΑΝΟΣ” (Π.Δ.Ε.) [ΣΑΕ 871]
Συνολικός Προϋπολογισμός Γενικών Νέων & Συνεχιζόμενων Έργων:9.907.067,57 €440.000,00 € (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
9.467.067,55 € (ΧΡΗΜ/ΤΗΣΕΙΣ)

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
125-7412.023Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων Δήμου Αγράφων24.800,00 €Παρακρατηθέντα
225-7412.024Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων24.800,00 €Παρακρατηθέντα
325-7412.025Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. ΓρανίτσαςΔ.Ε. Απεραντίων Δήμου Αγράφων24.800,00 €Παρακρατηθέντα
425-7412.026Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων24.800,00 €Παρακρατηθέντα
525-7412.027Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων24.800,00 €Παρακρατηθέντα
625-7412.028Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγράφων- Μαράθου-Μοναστηρακίου-Τριδένδρου & ΤροβάτουΔ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων24.552,00 €Προς Πληρωμή
725-7412.029Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Βαλαώρας-Βούλπης-Γρανίτσας & Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων Δ. Αγράφων24.527,00 €Προς Πληρωμή
825-7412.030Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπ. Κοινοτήτων Κέδρων-Λεπιανών- Πρασιάς & Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων24.490,00 €Προς Πληρωμή
925-7412.031Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου- Βίνιανης & Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων24.564,00 €Προς Πληρωμή
1025-7412.032Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοκατούνας- Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων24.614,00 €Προς Πληρωμή
1125-7412.033Μελέτη “Αποχέτευση Τ.Κ. Βαλαώρας”18.600,00 €Επιχορήγηση Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
1225-7412.034Μελέτη “Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Βαλαώρας”17.360,00 €Επιχορήγηση Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
1325-7412.035Μελέτη “Αποχέτευση Τ.Κ. Ανατολικής και Δυτικής Φραγκίστας”18.600,00 €Επιχορήγηση Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
1425-7412.036Μελέτη “Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Ανατολικής και Δυτικής Φραγκίστας”16.120,00 €Επιχορήγηση Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
Συνολικός Προϋπολογισμός  Μελετών:317.427,00 €

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ[ΣΑΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ]
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΚ.Α.ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7323.077Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων57.080,62 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
230-7323.078Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων30.132,01 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
330-7323.079Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων43.400,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
430-7323.081Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων31.370,41 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
530-7326.076Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων45.000,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
630-7326.077Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων30.100,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
730-7326.087Εγκιβωτισμός ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες Τ.Κ. Αγράφων Δήμου Αγράφων70.000,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
830-7331.005Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βραγγιανών2.146,13 €ΣΑΤΑΥπόλοιπο σύμβασης
Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Προγενέστερων Ετών Δ.Ε. Αγράφων:309.229,17 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Α/ΑΚ.Α.ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
115-7326.003Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ – βόλεϊ στην Τ.Κ Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων Δήμου Αγράφων25.000,00 €Νέος Κ.Α. (2019)Από 4η Τροπ. ΤεχνικούΠρος δημοπράτηση
215-7331.018Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων16.100,00 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
330-7323.082Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων32.911,86 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
430-7323.083Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων29.334,31 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
530-7323.084Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων23.205,00 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
630-7326.078Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων38.866,03 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
745-7326.006Διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων38.800,00 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Προγενέστερων Ετών Δ.Ε. Απεραντίων:204.217,20 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Α/ΑΚ.Α.ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
115-7322.002Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου17.390,00 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
215-7326.004Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων65.000,00 €Νέος Κ.Α. (2019)Από 4η Τροπ. ΤεχνικούΠρος δημοπράτηση
325-7336.024Επισκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου40.000,00 €ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΕ)Προς δημοπράτηση
430-7322.011Κατασκευή παιδικών χαρών Τ.Κ. Κέδρων & Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου40.000,00 €ΣΑΤΑ & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΕ)Προς δημοπράτηση
530-7323.087Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου46.110,01 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
630-7323.088Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου62.434,00 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
730-7323.089Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου67.522,10 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
830-7326.079Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου28.810,00 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
930-7326.085Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου15.399,99 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
1030-7326.088Κατασκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου -θέση Ντουβετσιλο- Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων20.000,00 €Νέος Κ.Α. (2019)Από 4η Τροπ. ΤεχνικούΠρος δημοπράτηση
Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Προγενέστερων Ετών Δ.Ε. Ασπροποτάμου:402.666,10 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Α/ΑΚ.Α.ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
125-7326.072Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης17.100,00 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
225-7341.002Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης559,72 €ΕΣΠΑΥπόλοιπο σύμβασης
330-6261.001Συντήρηση κοινοτικών τουαλετών στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης4.000,00 €Νέος Κ.Α. (2019)Από 2η Τροπ. ΤεχνικούΠρος δημοπράτηση
430-7322.019Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης31.919,99 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
530-7323.092Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης39.057,17 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
630-7326.081Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης42.000,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
730-7326.082Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης21.184,98 €ΣΑΤΑΣυμβασιοποιημένο
830-7333.085Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Σκαρλάτο Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων80.000,00 €Νέος Κ.Α. (2019)Από 4η Τροπ. ΤεχνικούΠρος δημοπράτηση
Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Προγενέστερων Ετών Δ.Ε. Βίνιανης235.821,86 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Α/ΑΚ.Α.ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7323.066Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας2.909,09 €ΣΑΤΑΥπόλοιπο σύμβασης
230-7323.096Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας54.000,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
330-7323.097Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας39.400,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
430-7326.083Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας47.500,00 €ΣΑΤΑΠρος δημοπράτηση
530-7326.084Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας44.432,73 €ΣΑΤΑΠρος πληρωμή
Συνολικός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Προγενέστερων Ετών Δ.Ε. Φραγκίστας:188.241,82 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΣΑΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ]:1.340.176,15 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
Α/ΑΚ.Α.Ε                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7326.089Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων110.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
230-7326.090Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων30.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
330-7326.091Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων47.500,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
430-7326.092Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων19.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
530-7326.093Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων25.000,00 € ΣΑΤΑ & ΑΠΕ(7.500,00 €)ΣΑΤΑ 2020-2021
630-7326.094Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Τριδένδρου Δ.Ε. Αγράφων30.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
730-7326.095Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων60.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
Συνολικός Προϋπολογισμός Νέων Έργων Δημοτικής Ενότητας Αγράφων321.500,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Α/ΑΚ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7326.096Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων74.500,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
230-7326.097Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων50.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
330-7326.098Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων89.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
430-7326.099Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων50.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
530-7326.100Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων60.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
630-7326.101Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων45.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
730-7326.102Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων50.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
830-7326.123Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων25.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
Συνολικός Προϋπολογισμός Νέων Έργων Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων443.500,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7326.103Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου62.000,00 €ΣΑΤΑ & ΑΠΕ(6.000,00 €)ΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
230-7326.104Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου50.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
330-7326.105Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου90.000,00 €ΣΑΤΑ & ΑΠΕ(40.000,00 €)ΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
430-7326.106Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου70.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
530-7326.107Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου110.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
Συνολικός Προϋπολογισμός Νέων Έργων Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου382.000,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7326.108Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης15.000,00 €ΣΑΤΑ & ΑΠΕ(5.000,00 €)ΣΑΤΑ 2020-2021
230-7326.109Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης40.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
330-7326.110Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης40.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
430-7326.111Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης80.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
530-7326.112Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μαυρομμάτας Δ.Ε. Βίνιανης20.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
630-7326.113Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης15.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
730-7326.124Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης25.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
Συνολικός Προϋπολογισμός Νέων Έργων Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης235.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130-7326.114Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας29.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
230-7326.115Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας40.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
330-7326.116Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας14.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
430-7326.117Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας24.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
530-7326.118Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας70.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021 καιΠροϊόντα Εκπτώσεων*
630-7326.119Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας30.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
730-7326.120Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας26.000,00 €ΣΑΤΑΣΑΤΑ 2020-2021
Συνολικός Προϋπολογισμός Νέων Έργων Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας233.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΣΑΤΑ 2020 + 2021 και

Προϊόντα Εκπτώσεων προγενέστερων ετών]:

1.615.000,00 €ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ 58.500,00 €

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021 [ΣΥΝΟΨΗ]
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ & ΝΕΑ]9.907.067,57 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ317.427,00 €
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ [ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΤΑ]1.340.176,15 €
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ [ΣΑΤΑ 2020+2021 και

προϊόντα εκπτώσεων προγενέστερων ετών]

1.615.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:13.179.670,70 €

 

 

H ΣΑΤΑ 2020 και 2021 ανέρχεται στο ποσό 1.005.780€ (502.780 + 502.780) , τα υπόλοιπα από προϊόντα εκπτώσεων προγεν/ερων ετών ανέρχονται στο ποσό 550.720€ 

και  58.500€ προέρχονται από ΑΠΕ

 

Προϊόντα Εκπτώσεων*                                Ως προϊόντα εκπτώσεων αναφέρονται τα εναπομείναντα χρηματικά ποσά από δημοπρατημένα έργα της ΣΑΤΑ προγενέστερων ετών

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Αγράφων: Τοποθέτηση πινακίδων για την διευκόλυνση των επισκεπτών

Τablet σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Δήμος Αγράφων: 1 εκ. ευρώ χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και υδραυλικών έργων
Σχολιάστε