Δήμος Λαγκαδά: Προμήθεια αυτοκινήτου και νέου ιατρικού εξοπλισμού από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Improving quality and accessibility of social health care services in cross-border regions – HEALTH CARE CENTER*», (Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες υγείας σε διασυνοριακές περιοχές –Κέντρο Φροντίδας Υγείας) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 – 2020», προχώρησε στην προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος, τύπου VAN, για τη μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 21.950 ευρώ.

Μέσω του ίδιου προγράμματος, στο οποίο η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. συμμετέχει ως εταίρος, προμηθεύτηκε και παράλαβε κινητό ιατρικό και εργαστηριακό εξοπλισμό για τα τοπικά ιατρεία του Δήμου Λαγκαδά, όπως και ειδικό εξοπλισμό τηλεϊατρικής.

Στον ιατρικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, μια καρδιολογική εξεταστική κλίνη, φιάλη οξυγόνου, φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος, φορητός καρδιολογικός έγχρωμος υπερηχογράφος, παιδιατρικός εξοπλισμός, φιάλη οξυγόνου, κλίβανος κ.α.

Το ευρωπαϊκό έργο «HEALTH CARE CENTER» εστιάζει σε δράσεις που προωθούν την παροχή ποιοτικών και αποδοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προστιθέμενη αξία στη διασυνοριακή περιοχή, όπως:
• Προώθηση της τηλεϊατρικής και των κινητών υπηρεσιών υγείας
• Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα φροντίδας υγείας
• Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή
• Βελτίωση της προσβασιμότητας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε δομές φροντίδας υγείας καθώς και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών της διασυνοριακής περιοχής.
Σχολιάστε