Ενημέρωση αθλουμένων για την είσοδο στο Δ.Α.Κ. Κορυδαλλού

Για την είσοδο στο Δ.Α.Κ Κορυδαλλού μετά την δημοσίευση των οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς προς τους αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι οι παρακάτω:
1. Πριν από την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας, οι αθλούμενοι πολίτες συμπληρώνουν και στη συνέχεια υπογράφουν το Δελτίο Καταγραφής Αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα, (το έντυπο υπάρχει στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf ). Αν έχουν νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19 πρέπει να απευθυνθούν σε καρδιολόγο, πριν την άσκηση, προκειμένου να πάρουν ιατρική βεβαίωση για άθληση, διαφορετικά εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
2. Προκειμένου να εισέλθουν για άθληση στο Δ.Α.Κ, οι αθλούμενοι επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους το υπογεγραμμένο Δελτίο Καταγραφής Αθλουμένου.
Σε περίπτωση που ο αθλούμενος είχε νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19, τότε θα πρέπει να προσκομίσει και ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης.
3. Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλούμενοι υποβάλλουν τα στοιχεία τους στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19, τον οποίο φυλάσσει στα αρχεία της η αθλητική εγκατάσταση. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, email καθώς και την ώρα εισόδου και εξόδου.
4. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αποστασιοποίησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται έως ένα ανώτατο όριο αθλητών και αθλουμένων, με βάση το είδος και το μέγεθος της εγκατάστασης. Για το Δ.Α.Κ Κορυδαλλού το ανώτατο όριο την ίδια χρονική στιγμή είναι τα 80 άτομα (σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες), επίσης ορίζεται όριο μίας (1) ώρας άθλησης για κάθε αθλούμενο.
5. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δ.Α.Κ για τους αθλούμενους είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:15 έως 18:30. To παραπάνω ωράριο θα λειτουργήσει πιλοτικά από 28/5 έως και 5/6.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο σας στην εγκατάσταση είναι η εμφάνιση σας να είναι με αθλητικά ρούχα και παπούτσια.
Για τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις παρακαλούμε να ανατρέξετε και στους παρακάτω συνδέσμους της ΓΓΑ:
https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf
https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf
Σχολιάστε