Δήμος Αντίπαρου: Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Αντίπαρου ενημερώνει ότι, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2020 ότι η αίτησή τους θα πρέπει να υποβληθεί υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας, προκειμένου να προσδιορισθεί επακριβώς το χρονικό διάστημα για το οποίο ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή πλήγηκαν σημαντικά από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών…» από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)

-Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό

-Άδεια λειτουργίας καταστήματος

-Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας

-Παλαιά άδεια

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
info@antiparos.gr
Σχολιάστε