Δωρεάν Νομική συμβουλευτική συνδρομή από το Δήμο Λέσβου

Από τoν Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Ενημερώνονται οι ωφελούμενοι ΚΕΑ και όλων των δομών φτώχειας που λειτουργούν στο Δήμο ότι στο Κέντρο Κοινότητας του Οργανισμού, που βρίσκεται ως γνωστόν Ζωοδόχου Πηγής 71 στην Μυτιλήνη, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν Νομικής συμβουλευτικής συνδρομής, από Νομικό, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ – 14.00.

Η Νομικός παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιπτώσεις :

παραβίασης των ανθρωπίνων και οικονομικών – κοινωνικών δικαιωμάτων, διακρίσεων, ξενοφοβίας ή ρατσισμού, για εργασιακά θέματα, των ομάδων στόχου καθώς επίσης και για θέματα μεταναστευτικής νομοθεσίας στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Επίσης, η Νομικός φροντίζει για την προώθηση περιστατικών στο Συνήγορο του Πολίτη/Παιδιού, στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την παιδική προστασία, την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής και ρατσιστικής βίας.
Σχολιάστε