OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Λέσβου: Οδηγίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ο Δήμος Λέσβου ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των Παιδικών  και
Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως φορέας που συμμετέχει στη δράση, και συμμετάσχει στο πρόγραμμα για το έτος 2019-2020.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  με την αριθμ. 6451/7-6-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχει στην παρούσα δράση, ότι θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλλει την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 8/6/2019 έως 28/6/2019 στην διεύθυνση: www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3 η /7/2018 και ώρα 24:00).

2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης (υπογεγραμμένη από την αιτούσα) στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με courier (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας courier)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται, από τους ενδιαφερόμενους γονείς, ταχυδρομικώς ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»
ΕΕΤΑΑ. Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Ωφελούμενες/νοι της δράσης μπορεί να είναι:
• οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή /και
• οι μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
• τα άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια
παιδιών και
• τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή
είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες (

γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:

• Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών ή από 8 μηνών ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019), και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

δ) Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:
› τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
› τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,
› τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και

› τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 – 31/12/2018).

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των
δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή
φορολογική δήλωση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και
β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 12/7/2019 ενώ οι ενστάσεις
θα πραγματοποιηθούν από 13/7/2019 μέχρι και 17/7/2019.

Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί  στις 21/7/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/07062019_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

«Καλούμε και εφέτος τους γονείς να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα « Εναρμόνιση της Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του οποίου είμαστε δικαιούχος φορέας, μιας και ως γνωστόν αποτελεί για μας
πολύτιμη λύση αφού πέρα από τα έσοδα που αυτό φέρει στον τον Οργανισμό μας, εξασφαλίζουμε την
συνέχιση της λειτουργίας όλων των Παιδικών του Δήμου μας με τους 21 εργαζόμενους που μέσω του
προγράμματος υπηρετούν στους Παιδικούς μας.

Προσφέροντας 198 θέσεις νηπίων και 32 θέσεις βρεφών στους ωφελούμενους γονείς, συνεχίζουμε να
κάνουμε πράξη τη δέσμευση μας για συνεχή στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Προσκαλούμε
τους ενδιαφερόμενους γονείς να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στις δομές μας, να επιλέξουν τους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μας, για μια σειρά από θετικούς λόγους αλλά προπαντός γιατί το
προσωπικό τους αποτελεί εγγύηση αγάπης ,ασφάλειας και παιδαγωγικής κατάρτισης για τα παιδιά τους»,
δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αναστασία Αντωνέλλη.

Σχετικά Άρθρα

ΑΣΕΠ: Εργάτες πυρασφάλειας στον Δήμο Λεβαδέων

otavoice

Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας μέσα από την ξυλογλυπτική

otavoice

Η Αθήνα επικεφαλής των “Πόλεων-Πρωταθλητριών” στις δράσεις ενάντια στην ακραία ζέστη

otavoice

Ένα φορτηγό σκουπίδια “ψάρεψαν” οι εθελοντές στη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι των Ψαρών

otavoice

Δήμαρχος Κηφισιάς: “Η Αγγελική Βαρελλά τίμησε τη χώρα και την πόλη μας με το έργο της”

otavoice

Μαλεβίζι: Ξεκινά η αποκατάσταση του παλαιού Τυροκομείου στο Λιβάδι Κρουσώνα

otavoice