Υπογραφή συμβάσεων έργων στο Δήμο Λέσβου

Στην υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση σημαντικών έργων ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Λέσβου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού , προχώρησε ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, με τους νόμιμους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, τα έργα του Δήμου Λέσβου που μπαίνουν πλέον στην τελική φάση υλοποίησης είναι τα παρακάτω:

– Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 639.690,46 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανάδοχος: «Μ. Ι Νιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

– Αποπεράτωση οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα, προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Λέσβου. Ανάδοχος: «Τέχνη Α.Ε.»

– Διαμόρφωση κτιρίου μηχανοστασίου – πρώην ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο στο συγκρότημα του Δημοτικού ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 51.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από πόρους
του Δήμου Λέσβου. Ανάδοχος: «Τέχνη Α.Ε.»

– Ανέγερση διθέσιου νηπιαγωγείου Πέτρας, προϋπολογισμού 750.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανάδοχος: «Καλαϊτζή Μ. – Παπαγιαννάκη Ν».

– Αποκατάσταση – ενίσχυση υφιστάμενου έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Δ.Ε. Λ. Θερμής προϋπολογισμού 102.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Λέσβου. Ανάδοχος:
«Έδεθλον Τεχνική Μονοπροσωπη Ι.Κ.Ε.»

– Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση του βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 10.296,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Λέσβου. Ανάδοχος: «Αθανάσιος Κόρδας & Σια Ε.Ε.»

– Έργα πρόσβασης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς – Τρύγωνα (Τρύγωνας – Δημοτικό Τμήμα Γιασελλη), προϋπολογισμού 540.000,00 (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανάδοχος: «Μ & Ι Νιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Τόσο ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κώστας Κατσαρός, δήλωσαν σχετικά:

«Πρόκειται για ακόμη μια δέσμη στοχευμένων παρεμβάσεων με έργα που ανταποκρίνονται σε χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, με στόχο, πάντα, την ισόρροπη ανάπτυξη, την πρόοδο του τόπου μας και την ουσιαστική
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Λειτουργώντας υπεύθυνα και οργανωμένα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα πνοής για τη Λέσβο, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο».
Σχολιάστε