Σύμφωνο συνεργασίας για Αναδιοργάνωση και Λειτουργικό εκσυγχρονισμό υπέγραψαν ο Δήμος Αιγάλεω και η ΕΕΤΑΑ

Υπεγράφη σήμερα 13 Μαΐου 2019 από τον Δήμαρχο Αιγάλεω κ. Δημήτρη Μπίρμπα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, σύμφωνο συνεργασίας για το έργο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργία των ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».

Ο Δήμος Αιγάλεω πρωτοστατεί ως πιλοτικός Δήμος –μεταξύ δώδεκα Δήμων της χώρας– στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου, το οποίο αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο οργάνωσης να λειτουργεί με σύγχρονα πρότυπα στη νέα ψηφιακή εποχή.
Σχολιάστε