Περιοδεία σε χωριά της Δ.Ε Πλατανιά ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιωάννης Μαλανδράκης

Ο υποψήφιος και νυν Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης μαζί με υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του Συνδυασμού «Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών», περιόδευσαν την Τετάρτη 16/ 5 / 2019 στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά ,Βλαχερωνίτισσα, Ξαμουδοχώρι, Κυπάρισσος, Κοντομάρι, Μόδι, Γεράνι.

Η περιοδεία στα παραπάνω χωριά έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθούν οι δημότες για νέα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή τους όπως:

– Το έργο νέου γηπέδου ποδοσφαίρου που στο Μόδι ΠΥ 700.000,00€, που είναι υπό Δημοπράτηση

– Η έγκριση του Σχεδίου πόλεως στο Γεράνι , μετά από 24 χρόνια

– Την υποβολή στο ΕΣΠΑ του νέου Πολυδυνάμου Ιατρείου Πλατανιά ΠΥ 1.200.000,00€

– Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού του νέου παιδικού και νέου βρεφικού σταθμού στο Κοντομάρι ΠΥ 109.000,00€

– Το νέο μεγάλο έργο του εκσυγχρονισμού και επέκτασης της μονάδας ΕΕΛ, του Εργοστασίου Βιολογικού , Π/Υ 8.500.000 € όπου έγιναν οι μελέτες, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος», χρηματοδοτήθηκε και επίκειται εντος των επόμενων μηνών εβδομάδων η δημοπράτηση του.

Ένα έργο που θα δώσει δυνατότητα για αύξηση δυναμικότητας από 600000 σε 100.000 κατοίκους απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην περιοχή , εξαλείφοντας επίσης υπαρκτά φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Ταυτόχρονα προβλέπεται καλή πρακτική, η επαναχρησιμοποίηση 5.000 m3 νερού , ημερησίως, παρέχοντας σημαντικές ποσότητες νερού στην άρδευση της περιοχής.

– Την ολική ανάπλαση στην περιοχή Άγιο Γερασίμου στο Μόδι ΠΥ 110.000,00€ όπου δημιουργήθηκε μια φυσιολατρική Διαδρομή σε ένα πολύ όμορφο πάρκο .

– Έργα επέκτασης αποχέτευσης

– Έργα, συντήρησης οδοποιίας

– Έργα επεμβάσεων σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης

Επίσης αναφέρθηκε στην εκπονούμενη μελέτη για ανάπλαση νέων πεζοδρομίων επί της παράλληλης οδού , Βόρεια της ΠΕΟ Στην Εκπόνηση προμελέτης πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Γερανιού.

Παράλληλα ενημερώθηκαν για έργα που έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και αναμένεται στο επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν.
Σχολιάστε