Σε πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου ο Δήμος Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου είναι ένας από τους 15 φορείς της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε πανελλαδικό επίπεδο, που συμμετέχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Expertise France, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, συνάντηση στο Δημαρχείο Ιλίου, όπου Γάλλοι και Έλληνες εμπειρογνώμονες ενημέρωσαν Διευθυντές και στελέχη του Δήμου σχετικά με τα θέματα λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος επεσήμανε ότι ο Δήμος στηρίζει και συμμετέχει σε προγράμματα που προωθούν τη χρηστή οικονομική διαχείριση μέσω εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και καθιέρωσης κανόνων κατά της διαφθοράς στο Δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Και πρόσθεσε: «Η έννοια, του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένη και ταυτισμένη με μια αυστηρά πειθαρχική διαδικασία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όμως, δε στοχεύει στο άτομο, αλλά στη διαδικασία και στη διασφάλιση, διαχρονικά, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες του Ιλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες μας και τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για τη στήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος.»
Σχολιάστε