Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: Ξεκίνησαν τα έργα Διαμόρφωσης κεντρικής οδού Σταμνάς και Κατασκευής πεζοδρομίων στον Άγιο Ιωάννη Αιτωλικού

Δυο έργα που αφορούν αστικές παρεμβάσεις ξεκινούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής τους από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Καραπαπά.

Το πρώτο έργο αφορά την διαμόρφωση του δεύτερου τμήματος της κεντρικής οδού Σταμνάς, αρχικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Περιλαμβάνει πλακόστρωση της οδού, καθώς επίσης συνοδευτικές εργασίες τοποθέτησης και κατασκευής των απαραίτητων υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Ίδια Έσοδα και ΣΑΤΑ 2016.

Το επόμενο έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και ειδικότερα την κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Αιτωλικού. Τα πεζοδρόμια θα έχουν πλάτος 2 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί υποδομή ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης η κατασκευή λωρίδας εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (οδηγός τυφλών). Το έργο έχει προϋπολογισμό 80.692 ευρώ και εντάσσεται στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018.
Σχολιάστε