Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στον Δήμο Μαραθώνα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Με προτεραιότητα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών εξασφαλίζοντας την υγιεινή των χώρων και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί εργασίες σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μαραθώνα.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Μαραθώνα υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την αναβάθμιση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Μαραθώνα, συνολικού προϋπολογισμού 771.500 ευρώ με ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν:

α. το Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης όπου θα αντιμετωπιστούν προβλήματα στις μονώσεις από συσσώρευση υγρασίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, θα ανακαινιστούν χώροι υγιεινής και θα πραγματοποιηθούν χρωματισμοί σε εξωτερικούς χώρους,

β. το 1 ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης όπου θα ανακαινιστούν χώροι υγιεινής,

γ. το 1 ο Δημοτικό Νέας Μάκρης όπου θα αντικατασταθούν παλαιά κουφώματα αλουμινίου,

δ. το Δημοτικό Τύμβου Μαραθώνα όπου θα αντικατασταθούν οι παλαιές στέγες και θα τοποθετηθεί νέο αλεξικέραυνο.
Σχολιάστε