Ανακοίνωση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για το συσσίτιο απόρων

Λόγω του ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελούμενων του δωρεάν συσσιτίου που πραγματοποιεί ο Οργανισμός, απευθύνει νέα πρόσκληση σε όσους από τους κατοίκους  του Δήμου είναι άποροι και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δωρεάν Συσσίτιο Απόρων.

Θα πρέπει οι κάτοικοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην Διεύθυνση του Οργανισμού, Αγίας Ειρήνης 10 (Διευθύντρια Κουρουβακάλη Αθηνά) από αύριο Τρίτη 16 Απριλίου έως και την Τρίτη 23 Απριλίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πρόγραμμα «Σίτιση Απόρων Δημοτών Δήμου Λέσβου» εφαρμόζεται με δαπάνες του Οργανισμού της τάξης των 207.119,25 € για το 2019 . Ωφελούμενοι μπορούν να είναι όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα: Μεμονωμένο άτομο με ετήσιο δηλωμένο εισόδημα έως 3.000 ευρώ. Ζευγάρι με ετήσιο δηλωμένο εισόδημα έως 4.500 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια προσαυξάνονται κατά 900 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος το οποίο αναγράφεται στο εκκαθαριστικό.

Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται είναι: εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους, δήλωση ΕΝΦΙΑ, ταυτότητα, πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας & πιστοποιητικό αναπηρίας(τα δύο τελευταία αν υπάρχουν).
Σχολιάστε