OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Περιφέρειες Ροή Ειδήσεων ΟΤΑ

Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στη Μάνδρα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει τη Μ. Δευτέρα, 29-04-2024  και ώρα 15:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου “Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α. Αιτήσεις – Αναφορές

B. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Επικύρωση πρακτικών της 17 ης έως 32 ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως ισχύει, και του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011).
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)
3. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 236 ή σε οποιαδήποτε, κατόπιν αναβολής ή διακοπής, ημερομηνία με σκοπό τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση προς τους Μετόχους.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)
4. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ”».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βουτσινάς)
5. Αναπροσαρμογή του ποσού που συνεισπράττεται από τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, ως συνδρομή για τις Ομοσπονδίες πωλητών λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην Αττική, έπειτα από την αναπροσαρμογή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από 4 σε 5 ευρώ από την 1/1/2024.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
6. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

7. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός – Συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και άλλες υποστηρικτικές εργασίες των συνδετήριων αγωγών οδικού δικτύου του Β΄τμήματος Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», αναδόχου ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)
8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και επέκταση αυτών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 3 ου τμήματος Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ) Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «MAYCON ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)
9. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης τοποθέτησης κάθετης- οριζόντιας σήμανσης πέριξ του 2 ου Λυκείου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη επί της Λ. Αυλακίου (Ε.Ο.19 Μαρκόπουλο-Π. Ράφτη).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)
10. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Υπερτοπικού Πόλου «Πολιτισμού, Εκπαίδευσης/Καινοτομίας, Αθλητισμού» στην περιοχή σχολείων της Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών του Δήμου Χαλανδρίου, με την χωροθέτηση χρήσεων γης του άρθρου 6 του π. δ/τος 59/2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στο έργο «Συντήρηση / Επισκευή κύριας δημοτικής οδού Συνοικισμού Πόρου – Αγίου Νεκταρίου Δήμου Πόρου».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Λιμενικών Έργων Ναυπηγείου Δημητρίου Γ. Ατσαλάκη “ADAMAS”», που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημοκρατίας 38, στο Πέραμα Αττικής, εντός Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος, στην περιοχή με τοπωνύμιο “Καρνάγια Περάματος”».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Κτιριακό συγκρότημα τουρισμού – αναψυχής “INTEGRATED RESORT COMPLEX ELLINIKOU” στη Ζώνη Εκμετάλλευσης Α-A1.2 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά». (ΠΕΤ: 2312000819).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτες για το έργο παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω Γ΄ Τμήμα».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το εν λειτουργία δίκτυο των γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)
17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου Συγκροτήματος Κτιρίων Διοίκησης και Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ: 2308989124).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

Σχετικά Άρθρα

Ο Πρωθυπουργός στο δημαρχείο Αγρινίου

otavoice

Θεοδ. Σουσούδης: «Η Άνδρος μας, απέκτησε το δικό της Λιμενικό Ταμείο»

otavoice

Στη Σαγκάη ο Νίκος Χαρδαλιάς για την ITΒ China 2024

otavoice

«Ακαδημία Ενέργειας»: Η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων

otavoice

Νέα επίσκεψη Χατζηδάκη στον Δήμο Τρικκαίων για τους πλημμυροπαθείς

otavoice

Δήμος Παιανίας: Ευρεία σύσκεψη για την Αντιπυρική περίοδο 2024

otavoice