OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι Ροή Ειδήσεων ΟΤΑ

Επανάληψη των εκλογών στον ΣΠΑΠ αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Την επανάληψη των αρχιερεσιών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του  Πεντελικού (ΣΠΑΠ)  αποφάσισε η Αποκεντρωμενή Διοίκηση Αττικής κρίνοντας μετά από ένσταση που υπέβαλε μεταξύ άλλων η δήμαρχος Πεντέλης Νατάσα Κοσμοπούλου, ότι στις εκλογές της 11ης Μαρτίου δεν ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικά αναφέρει ότι κακώς έγινε η πρόσκληση από τον εκπρόσωπο του Δήμου  Διονύσου αφού σύμφωνα με τα ισχύοντα θα έπρεπε αυτή να γίνει, είτε από τον εκπρόσωπο του δήμου της έδρας (Δήμος Πεντέλης) ή αφού ο δήμος Πεντέλης απεμπόλησε το δικαίωμα του, από τον εκπρόσωπο του  μεγαλύτερου πληθυσμιακά (Δήμος Χαλανδρίου).

Αναλυτικά ή απόφαση που υπογράφεται από τον Γραμματέα Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει κι ειδικότερα τα άρθρα 227 και 238 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αριθ. 27/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51).
Β.Του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/9.7.2022) όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 63 και 64.
Γ. Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α’) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 86780/19-12-2022 (ΦΕΚ 1183/τ. ΥΟΔΔ/20-12-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου του Επαμεινώνδα, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Την υπ’ αριθ. 11/7666/07-02-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

4. Την υπ’ αριθ. 27/42203/13-08-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)».

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 25/36133/17-04-2024 (με Α.Δ.Α. 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων και νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 – διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει».

7. Τις υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461/21-04-2023 (ΦΕΚ 2802 Β’) και 2081/Β4-241/28-03-2024 (ΦΕΚ 2090 Β’) αποφάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 328/11-03-2024 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), με Α.Δ.Α. 99ΜΒΟΚΩΡ Β3Σ, αναφορικά με τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2024 για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 246 του ν. 3463/2006.

9. Την από 19/03/2024 προσφυγή της κ. Αναστασίας Κοσμοπούλου και 7 ακόμα προσφευγόντων κατά των αρχαιρεσιών της 11ης Μαρτίου 2024 για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας κι έλαβε αριθμ. πρωτ. 24986/20-03-2024.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 414/15-04-2024 έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) με το οποίο μας απεστάλησαν απόψεις και στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 25520/21-03-2024 εγγράφου της Υπηρεσίας μας

Ειδικότερα και επειδή:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 214 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών)».
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 215 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η σύμφωνα με το άρθρο 214 κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. ασκείται από τις κατά τόπο αρμόδιες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.», ενώ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ίδιου νόμου: «Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστάται θέση προϊσταμένου αυτής, της κατηγορίας ειδικών θέσεων πρώτου βαθμού, που φέρει τον τίτλο «Επόπτης Ο.Τ.Α.»».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) […]». Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 όπως ισχύει: «3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129 και 130 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης […]. 4. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015, νοείται εφεξής ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται ως προϊστάμενος των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019». Ακόμα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». Η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει ορίζεται ότι: «Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί».

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας κατά το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, εξετάζεται καταρχάς το παραδεκτό της προσφυγής. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: (i) το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων το οποίο νοείται ως συμφέρον άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, (ii) η φύση της προσβαλλομένης πράξης (αν, δηλαδή, είναι απόφαση συλλογικών ή μονομελών αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. ή των νομικών προσώπων τους και τον εκτελεστό χαρακτήρα των προσβλητέων αποφάσεων) και (iii) η προθεσμία άσκησης της προσφυγής.

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι (i) η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε με προφανές έννομο συμφέρον, καθόσον και οι 8 προσφεύγοντες εξελέγησαν ως αντιπρόσωποι των Δήμων στους οποίους κατέχουν το αξίωμα του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Π. και προσβάλλουν τις υπό εξέταση αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2024, καθώς δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία, με αποτέλεσμα να θίγεται η νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου, (ii) η κρινόμενη προσφυγή στρέφεται κατά εκτελεστών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν σε εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π., εκλογή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. και εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π. και (iii) η κρινόμενη προσφυγή είναι εμπρόθεσμη λαμβανομένου υπόψη της ημερομηνίας των προσβαλλόμενων αρχαιρεσιών (11-03-2023) και της ημερομηνίας υποβολής της εν λόγω προσφυγής (19-03-2023). Συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή είναι τυπικά παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κρινόμενη προσφυγή «[…] Στις 07.03.2024 λάβαμε την με αριθμ. πρωτοκόλλου 325/07.03.2024 πρόσκληση του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και  Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), η οποία έφερε τη υπογραφή του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου κ. Εμμανουήλ Κόκκαλη με την οποία καλούμασταν σε ειδική συνεδρίαση την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 14.30 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΑΠ και εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΠΑΠ. Η πρόσκληση αυτή είναι μη νόμιμη για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 «Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους […] Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας […]». Η προσβαλλόμενη πρόσκληση είναι παράνομη διότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία και δεν εκδόθηκε από αυτόν που εκ του νόμου είχε δικαίωμα ήτοι τη Δήμαρχο Πεντέλης κα Αναστασία Κοσμοπούλου. Συγκεκριμένα η με αριθμ. πρωτ. 325/07.03.2024 πρόσκληση υπογράφεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο Διονύσου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, κ. Εμμανουήλ Κόκκαλη, ο οποίος δεν είχε εκ του νόμου αυτή την δικαιοδοσία. Ειδικότερα, ρητά ο νόμος προβλέπει ενδεικτική προθεσμία 10 ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων για σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου και ο πρώτος ο οποίος οφείλει να συντάξει την πρόσκληση είναι ο Δήμαρχος του Δήμου όπου έχει την έδρα του ο Σύνδεσμος, εάν είναι αντιπρόσωπος, ή ο Δημοτικός Σύμβουλός του ίδιου Δήμου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Στην υπό κρίση περίπτωση, η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη ήτοι στον Δήμο Πεντέλης και σύμφωνα με όσα αναλυτικά έχουν αναφερθεί αρμόδιος για την υπογραφή της πρόσκλησης για την εκλογή Προεδρείου είναι η Δήμαρχος Πεντέλης ή ο Δημοτικός Σύμβουλός του Δήμου Πεντέλης που έλαβε του περισσότερους ψήφους. Εάν κανείς εκ των ανωτέρω δύο, Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλός του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Συνδέσμου, δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, την πρόσκληση νομιμοποιείται να την υπογράψει ο αντιπρόσωπος του Δήμου ή της Κοινότητας μέλος του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας. Με βάση την τελευταία απογραφή του 2021 ο Δήμος με το μεγαλύτερο πληθυσμό είναι ο Δήμος Χαλανδρίου με 77.102 κατοίκους. Επαγωγικά, διαπιστώνουμε ότι η επιδοθείσα πρόσκληση είναι μη νόμιμη και παράνομη, αφού υπογράφεται από δημοτικό σύμβουλό της μειοψηφούσας δημοτικής παράταξης του Δήμου Διονύσου που δεν έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό».

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 414/15-04-2024 έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) «[…] 23. Συνεπαγωγικά, η υπό κρίση προσφυγή σύμφωνα, με τα παραπάνω, στερείται νομίμου βάσεως, είναι καταχρηστική στο σύνολό της, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση έννομο συμφέρον για τους προσφεύγοντες, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης πρόσκλησης και ακύρωσης των αρχαιρεσιών του ΣΠΑΠ, είναι αλυσιτελής και βασίζεται καθ’ ολοκληρία σε ερμηνευτικές αυθαιρεσίες, αλλά ούτε και υφίσταται κατά χρόνον αρμοδιότητα για ακύρωσή της από τον κ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Επόπτης ΟΤΑ)».

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι ο προβαλλόμενος λόγος παρίσταται βάσιμος. Και τούτο διότι:

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει: «Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία. Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας […]». Επιπλέον, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της υπ’ αριθμ. 25/36133/17-04-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών: […] Περαιτέρω, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο ο δήμος της έδρας του Συνδέσμου απεμπολήσει το δικαίωμά του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, εντός της τασσόμενης εκ του νόμου αποκλειστικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρ.246, ο Νομοθέτης κάνοντας εκ νέου χρήση του πληθυσμιακού κριτηρίου δίνει, πλέον, προβάδισμα στο μεγαλύτερο σε πληθυσμό δήμο-μέλους του Συνδέσμου να το πράξει.

Εν προκειμένω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Π. δεν συγκλήθηκε σε ειδική συνεδρίαση για τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2024, από τον αντιπρόσωπο του Δήμου – μέλους του Συνδέσμου που αποτελεί και έδρα αυτού, ήτοι του Δήμου Πεντέλης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 10 ημερών. Εφόσον ο Δήμος Πεντέλης απεμπόλησε το δικαίωμά του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, η σύγκληση αυτού όφειλε να γίνει από τον αντιπρόσωπο του Δήμου – μέλους του Συνδέσμου με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, ήτοι του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τις ανωτέρω υπό στοιχείο 7 αποφάσεις. Κατά συνέπεια, οι αρχαιρεσίες της ειδικής συνεδρίασης της 11ης Μαρτίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. είναι μη νόμιμες, διότι η σύγκληση αυτού έγινε από αναρμόδιο αντιπρόσωπο, ήτοι τον αντιπρόσωπο του Δήμου Διονύσου.

Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα ότι η Υπηρεσία μας εκτελεί αποκλειστικά έλεγχο νομιμότητας και δεν εκφέρει ουσιαστική κρίση, παρά μόνο έλεγχο στις κρίσεις αυτές υπό την έννοια της επαρκούς αιτιολόγησης και της μη υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών οργάνων που τις εξέδωσαν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την αποδοχή της από 19/03/2024 προσφυγής της κ. Αναστασίας Κοσμοπούλου και 7 ακόμα προσφευγόντων και την ακύρωση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 328/11-03-2024 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης (αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2024) του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
Κατά τα λοιπά για την διαδικασία των αρχαιρεσιών να εφαρμοστεί το άρθρο 246 του ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 25/36133/17-04-2024 (με Α.Δ.Α. 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατά της παρούσης αποφάσεως προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α/114/2006) όπως ισχύουν.

ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Δ. Ορεστιάδας: Ψήφισμα ΔΣ υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων στο ΚΥΤ Φυλακίου

otavoice

Η ΚΕΔΕ προχωρά σε αίτηση αναστολής είσπραξης του τέλους ταφής απορριμμάτων- Ψήφισμα για Γάζα

otavoice

«Μαθητικό Φεστιβάλ 2024» του Δήμου Αιγάλεω

otavoice

Π.Δ.Ε: Συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων για τη συμμετοχή στην 88η Δ.Ε.Θ.

otavoice

Τάσος Μαυρίδης: Θα εργαστώ σκληρά στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, υπηρετώντας την πατρίδα και τους πολίτες

otavoice

Δ.Αμαρουσίου: Σε αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου για την απόκτηση του χώρου της Κεραμικής

otavoice