Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας: Δημιουργία Θυρίδων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,   ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αιτήθηκε για την δημιουργία Θυρίδων  για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα.

Στις θυρίδες δύναται να προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών, που υποβάλλονται σε αυτήν, με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την έκδοση εγγράφων από το Δήμο.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης μπορείτε να δείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο διαθέσιμο στην σελίδα εισόδου των θυρίδων: https://kede.services.gov.gr/

Μέχρι στιγμής μέσω του Υπουργείου διεκπεραιώνονται επιτυχώς οι αιτήσεις που αφορούν πιστοποιητικά  μόνιμης κατοικίας!

Να σημειωθεί ότι η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο  πρόγραμμα 100 Ευφυών Πόλεων της Κομισιόν (ICC), όπου ο Δήμος έχει δηλώσει ως δεύτερο θεματικό άξονα την ψηφιακή διακυβέρνηση.

 
Σχολιάστε