Συνάντηση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας με τους προέδρους των Κοινοτήτων

Συνάντηση με προέδρους των Κοινοτήτων είχε ο Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς με αφορμή την εκταμίευση της παγίας προκαταβολής που ανέρχεται σε 1.000 € για τις κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους, 2.000 € για τις Κοινότητες από 300 και μέχρι 2.000 κατοίκους και 4.000 € για την Κάτω Αχαΐα.

Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος προέτρεψε τους προέδρους να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα σε εργασίες καθαριότητας, κοπής χόρτων και βλάστησης μέσα στα χωριά, ασβεστωμάτων και για κάθε άλλη ενέργεια που θα δίνει μια εικόνα σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ημερών.

Ταυτόχρονα ζήτησε τη στενή συνεργασία μεταξύ των προέδρων και των αντιδημάρχων αλλά και των προέδρων των δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων στις κοινότητες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα τις ημέρες του Πάσχα.
Σχολιάστε