Δήμος Ξυλοκάστρου: Βάζουμε τέλος στις εγκαταλείψεις και στο δράμα των «αδέσποτων» ζώων

Από τον Σεπτέμβριο 2021 είναι σε ισχύ ο νέος Νόμος 4830/2021 για την προστασία των ζώων, ο οποίος μεταξύ άλλων στοχεύει να εξαλείψει τις ανεπιθύμητες γέννες (και τις επακόλουθες εγκαταλείψεις) κουταβιών και γατιών.

Οι ιδιοκτήτες είμαστε πλέον υποχρεωμένοι:
(α) Να στειρώσουμε τα θηλυκά ζώα μας ή να στείλουμε δείγμα γενετικού υλικού (DNA) τους στην αρμόδια υπηρεσία – διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο 1.000 (χίλια) ευρώ – (Άρθρο 9, παρ.1). Σχετικά απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ, πέρα των παραπάνω προστίμων επιπλέον «Αφαιρείται για δύο (2) έτη η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί, καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και στειρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων» (Άρθρο 9, παρ. 7).

(β) Μπορούμε να ζευγαρώσουμε το ζώο μας ΜΙΑ φορά καθόλη την διάρκεια της ζωής του ΑΛΛΑ πρέπει να πάρουμε σχετική άδεια από τον Δήμο μας – διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο 3.000 (τρεις χιλιάδες) ευρώ (Άρθρο 8. Παρ 4). Σχετικά απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.
Σχολιάστε