Επιστημονική Ημερίδα Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή (18/2)

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τις Αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου 2022, της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», καλούνται τα εκλεγμένα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής σε συνάντηση για την Συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» διοργανώνει στις 18-2-2022, Επιστημονική Ημερίδα, που φιλοξενείται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’

09:30-10:30

Διαδικασίες Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ σε Σώμα

10:30-11:00
Ανακοίνωση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ & Αρμοδιότητες Μελών

11:00-11:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

Δημήτριος Παπαστεργίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Δρ. Μιχαήλ Χρηστάκης
Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας, Ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’

Δημήτριος Μαραβέλιας
Φυσικός, π. Μέλος ΔΣ Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, π. Δήμαρχος Χαϊδαρίου, π. Μέλος Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Γεώργιος Μαρκόπουλος
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Υποψήφιος Δρ. Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δήμαρχος Γαλατσίου,
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής

Συντονισμός
Ιωάννης Καραγιάννης
Νομικός, Ειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π. Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, π. Δήμαρχος Λαγκαδά, Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

11:30-12:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης
Δικηγόρος, Ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Υπουργός Εσωτερικών ‘Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών για την Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Μιχαήλ ΣταυριανουδάκηςΑγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, π. Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών «Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Δημήτριος Σκάλκος
Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, Ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις, Υποψήφιος Δρ. Θεσμικών Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ‘Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 & Διανοιγόμενες Ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση’

Λεωνίδας Χριστόπουλος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ειδίκευση στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Απλούστευση Διαδικασιών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη
Νομικός, Ειδίκευση στο Δημόσιο & Διεθνές Δίκαιο, Υποψήφια Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης «Νέα Δημόσια Διοίκηση με Ψηφιακή Διακυβέρνηση & Δεξιότητες για το Ανθρώπινο Δυναμικό στους ΟΤΑ»

Μαίρη Γαλαζούλα
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στην Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, π. Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρακλείου
(Αττικής), Διευθύντρια Γραφείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ «Εσωτερικός Έλεγχος στην Δημόσια Διοίκηση & Θεσμικό Πλαίσιο για τον Σύμβουλο Ακεραιότητας»

Ιωάννης Τσιάμης
Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού, Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέλος ΔΣ & Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας «Πρωτοβουλίες & Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ για την Υποστήριξη των Δημοτικών Υπηρεσιών»

14:00-14:15
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις & Ολοκλήρωση Εργασιών Ημερίδας

Δημήτριος Παπαστεργίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Δρ. Μιχαήλ Χρηστάκης
Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας, Ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’

Διαδικτυακή Σύνδεση
Διαδικτυακή Σύνδεση για Παρακολούθηση των Εργασιών της Επιστημονικής Ημερίδας στην ακόλουθη ψηφιακή διεύθυνση (link) της ΚΕΔΕ:

Πλατφόρμα webex cisco. Link: http://bit.ly/kede-meeting
Σχολιάστε