Ένταξη του Δήμου Παιονίας σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

Την Τετάρτη (12/1) με αρ. απόφασης 230.4.2/2022, εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου η πρόταση του Δήμου Παιονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ.

Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο δια τον Δήμο Παιονίας σε σχέση με την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των χαρακτηρισμένων και κοινωφελών χώρων.

Σκοπός της χρηματοδότησης της εκπόνησης του σχεδίου είναι η ολοκλήρωση εφαρμογής των σχεδίων πόλης και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, μέσω της δρομολόγησης των διαδικασιών απόκτησης των  απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Σχολιάστε