Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Καλυμνίων

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η απόφαση ένταξης της Καλύμνου στην ηλεκτροκίνηση.

Με απόφασή του, μετά από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου της πρότασης που υποβάλαμε, εντάχθηκε ο Δήμος στη δράση ηλεκτροκίνησης του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την αγορά:

1. Ενός λεωφορείου ( για τις ανάγκες του Βαθύ)
2. Ενός πολυμηχανήματος ( για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών)
3. Ενός σάρωθρου (για τις ανάγκες της καθαριότητας)
4. Ενός μικρού φορτηγού με υδροφόρα (για τις ανάγκες των Τεχν. Υπηρεσιών)
5. Ενός ΙΧ SUV (για τις ανάγκες των Τεχν. Υπηρεσιών)
6. Ενός ΙΧ υβριδικού ( για γενικότερες ανάγκες του Δήμου)
7. Έξι σταθμών φόρτισης των οχημάτων αυτών

Όλα είναι χρηματοδοτούμενα 100% από το πρόγραμμα και είναι ύψους 1. 369.295,09€
Σχολιάστε